Εκτύπωση 

European Society of Physical & Rehabilitation Medicine

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Πρόεδρος της ESPRM είναι η καθ. κ. Ξ. Μιχαήλ. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η έρευνα και εκπαίδευση στην Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση. Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες είναι η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού συνεδρίου ΦΙΑπ κάθε διετία. Η εταιρεία δέχεται ως μέλη της εθνικές εταιρείες ΦΙΑπ, και μεμονωμένα μέλη (ιατρούς & επαγγελματίες υγείας).

Η ΕΕΦΙΑπ είναι μέλος της ESPRM και εκπροσωπείται από τον κ. Ν Ρούσσο, την καθ. κ. Ξ. Μιχαήλ και την κ. Χ.-Α.Ραπίδη.

Επίσημη ιστοσελίδα www.esprm.net