PRM Section of UEMS

Τομέας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών

Στον τομέα ΦΙΑπ της UEMS συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη της UEMS με τρεις εκπροσώπους, οι οποίοι ορίζονται από τις εθνικές εταιρείες ΦΙΑπ με την έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου της κάθε χώρας. Η δράση του τομέα συντονίζεται από διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο καθ. κ. Ν. Χριστοδούλου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε γενικές συνελεύσεις των εκπροσώπων των χωρών μελών, οι οποίες διοργανώνονται κάθε έξι μήνες (Σεπτέμβριο & Μάρτιο).

Στα πλαίσια του τομέα δραστηριοποιούνται τρεις επιτροπές

 1. European PRM Board: επιτροπή αρμόδια για εκπαιδευτικά θέματα
 2. Clinical Affairs Committee: με αντικείμενο πιστοποίηση κλινικού έργου/υπηρεσιών.
 3. Professional Practice Committee: επιτροπή επαγγελματικών θεμάτων.

Η ΕΕΦΙΑπ είναι μέλος του PRM Section of UEMS με εκπροσώπους τους κ. Ν. Ρούσσο, Χ.Α. Ραπίδη & Ν. Μπαρότση.

Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση και δράση του Section μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.euro-prm.org 

European PRM Board

Το ΕΒ ιδρύθηκε το 1991 και ασχολείται με εκπαιδευτικά θέματα έχοντας ως κύριο αντικείμενο την εναρμόνιση της εκπαίδευσης στις χώρες μέλη της UEMS. Υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα και διενεργεί πιστοποιήσεις ειδίκευσης στη ΦΙΑπ, πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών κέντρων, εκπαιδευτών και επιστημονικών δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του EACCME.

Οι δραστηριότητες του ΕΒ συντονίζονται από διοικητικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις σχετικά με τις πιστοποιήσεις λαμβάνονται από το Jury of the European PRM Board, μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων φθάνουν στις επιτροπές πιστοποίησης μέσω των εθνικών εκπροσώπων (national manager). To Jury συνεδριάζει τρεις φορές κάθε έτος (Ιανουάριο, Μάρτιο, Σεπτέμβριο), ενώ η γενική συνέλευση των εκπροσώπων των χωρών μελών πραγματοποιείται τους μήνες Μάρτιο & Σεπτέμβριο.

Η ΕΕΦΙΑπ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ΕΒ με ενεργό παρουσία από ιδρύσεως του ως και σήμερα. Η επίτιμη Πρόεδρος της ΕΕΦΙΑπ καθ. κ. Ξ. Μιχαήλ έχει διατελέσει πρόεδρος του European PRM Board (2006-2008) & η κ. Κ. Στάθη γενική γραμματέας πιστοποιήσεων επί σειρά ετών. Σε αναγνώριση της συνεχιζόμενης προσφοράς τους στις δραστηριότητες του ΕΒ, οι κ. Μιχαήλ και Στάθη έχουν λάβει τον τίτλο του Expert of the European PRM Board. Αναπληρωτής Γραμματέας του EB & γενικός γραμματέας πιστοποιήσεων έχει εκλεγεί ο κ. Ν. Μπαρότσης, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα national manager για τη χώρα μας.

Πιστοποιήσεις European PRM Board

Αναλυτικές οδηγίες για τις όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης είναι διαθέσιμες εδώ.

Για κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει οριστεί ένας Εθνικός Εκπρόσωπος υπεύθυνος για τις πιστοποιήσεις (national manager). Για την Ελλάδα είναι ο κύριος Νικόλαος Μπαρότσης, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για περισσότερες πληροφορίες (τηλ 6973032802, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

1. Ευρωπαϊκός Τίτλος της Ειδικότητας

Α. Fellow of the European PRM Board

Με την είσοδο στο τελευταίο έτος της ειδίκευσης ή μετά τη λήψη του εθνικού τίτλου ειδικότητας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει European P.R.M. Board Fellow ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

 1. συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις στην ιστοσελίδα www.euro-prm.org
 2. πληρωμή των εξετάστρων σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.
 3. Μετά τη συμπλήρωσή τους οι φόρμες (και τα σχετικά πιστοποιητικά, το Logbook και φωτοαντίγραφο του εμβάσματος)  θα πρέπει να παραδοθούν  στον Εθνικό Υπεύθυνο για τις Εξετάσεις.  Αυτός είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο και την τήρηση των αρχείων των υποψηφίων. 

Παρατηρήσεις:

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΕΕΦΙΑπ
 2. οι διαδικασίες εγγραφής – πληρωμής-ελέγχου δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΕΒ.
 3. Οι έχοντες ήδη τον εθνικό τίτλο ειδικότητας μπορούν αντί Logbook να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα συνοδευόμενο με αντίγραφα πτυχίου Ιατρικής και Ελληνικού τίτλου ειδικότητας
 4. Οι εξετάσεις γίνονται κάθε χρόνο το τελευταίο Σάββατο του Νοέμβρη
 5. Επί αποτυχίας στις εξετάσεις, ο υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μια ακόμη φορά χωρίς την πληρωμή εξετάστρων. Η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΒ και η επικοινωνία με τον national manager είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία, η οποία έχει ανακοινωθεί για το έτος κατά το οποίο επιθυμεί να επαναλάβει τις εξετάσεις.

Παραλαβή του Ευρωπαϊκού Τίτλου Ειδικότητας (European Board Fellowship)

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων του ΕΒ ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων αλλά θα λάβουν τον Ευρωπαϊκό τίτλο μόνο μετά την πιστοποιημένη επιτυχία σας στις εθνικές εξετάσεις για τον τίτλο ειδικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

B. Senior Fellow of the European PRM Board

Μετά την παρέλευση  10ετίας από τη λήψη του Ευρωπαϊκού Τίτλου Ειδικότητας είναι απαραίτητη η επαναπιστοποίηση. Ο υποψήφιος για re-certification  υποβάλλει τον ατομικό του φάκελο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  στον εθνικό εκπρόσωπο &  καταβάλλει το σχετικό αντίτιμο πιστοποίησης στο ΕΒ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΕΕΦΙΑπ

Ο φάκελος αξιολογείται  σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΒ από τον εθνικό εκπρόσωπο και υποβάλλεται στο Συμβούλιο Re-Certification. Μετά από επιτυχή αξιολόγηση χορηγείται από το ΕΒ ο τίτλος του Senior Fellow.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

C. Life Fellow of the European PRM Board

Μετά την παρέλευση  10ετίας από τη λήψη του Ευρωπαϊκού Τίτλου Ειδικότητας (Senior Fellowship) είναι απαραίτητη η επαναπιστοποίηση. Ο υποψήφιος για re-certification  υποβάλλει τον ατομικό του φάκελο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  στον εθνικό εκπρόσωπο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΕΕΦΙΑπ.

Ο φάκελος αξιολογείται  σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΒ από τον εθνικό εκπρόσωπο  και υποβάλλεται στο Συμβούλιο Re-Certification. Μετά από επιτυχή αξιολόγηση χορηγείται από το ΕΒ ο τίτλος του Life Fellow. Ο τίτλος αυτός έχει δια βίου διάρκεια και χορηγείται δωρεάν.

2. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Κέντρων

Κλινικές οι οποίες χορηγούν ειδικότητα μπορούν να πιστοποιηθούν από το ΕΒ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η διάρκεια πιστοποίησης είναι μέχρι 5 έτη και απαιτείται ανανέωση για τη διατήρηση της πιστοποίησης.

Κατάλογος πιστοποιημένων εκπαιδευτικών κέντρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης.

3. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών 

EB Fellows μπορούν να πιστοποιηθούν από το ΕΒ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η πιστοποίηση χορηγείται δωρεάν. Η διάρκεια πιστοποίησης είναι ίση με τη διάρκεια του fellowship. Ο φάκελος δικαιολογητικών και η αίτηση υποβάλλεται στον εθνικό εκπρόσωπο.

Κατάλογος πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης.

Ειδικευόμενοι Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Οι ειδικευόμενοι ιατροί ΦΙΑπ  έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την εγγραφή τους στο European Board από την έναρξη της ειδικότητας και να επωφεληθούν από τις παρακάτω δυνατότητες:

 • ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή από το διαδίκτυο του Βιβλίου Ειδικευομένου (Logbook).
 • ΔΩΡΕΑΝ ή μειωμένη συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του European Board,  όπως τα θερινά σχολεία Μασσαλίας και Συρακουσών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης τμήματος της ειδικότητας σε Κλινική  European Board Certified κάποιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δωρεάν λήψη υλικού elearning (www.euro-prm.org/elearning), με πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία, επιστημονικό υλικό και newsletter.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Board www.euro-prm.org (Registration for PRM Trainees).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(+30) 210.8251677

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Τ.Θ. 13670 Αθήνα,
Αττική 103 10 Greece

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρμα Σύνδεσης