Εκτύπωση 

Θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο δημογραφικών στοιχείων (στην 2η σελίδα του επισυναπτόμενου αρχείου - αίτησης)
  2. Αντίγραφο του τίτλου της Ειδικότητας (για τα Τακτικά, Επικουρικά και Αντεπιστέλλοντα Μέλη)
  3. Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο (για τα Τακτικά,Δόκιμα και Επικουρικά Μέλη)
  4. Βεβαίωση του Δ/του της Κλινικής ΦΙΑπ (μόνον για τα Δόκιμα μέλη-ειδικευόμενοι)
  5. Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (με e-mail αν είναι εφικτό)

Κατεβάστε την Φόρμα Εγγραφής Μέλους και προσκομίστε την συμπληρωμένη μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, στα γραφεία της Εταιρείας Καυκάσου 8, Αθήνα-113 62.

Φόρμα Εγγραφής