Εκτύπωση 

Αποκατάσταση ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Αξιολόγηση - Θεραπευτική προσέγγιση - Παρακολούθηση

25 - 26 Σεπτεμβρίου 2020

Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου, Αθήνα