Εκτύπωση 

Πρόσκληση σε εφαρμοσμένο κλινικό φροντιστήριο

Στις 15 Νοεμβρίου 2014 οργανώνουμε εφαρμοσμένο κλινικό φροντιστήριο με θέμα:

«Σύγχρονη κινητική ανάλυση μυοσκελετικών προβλημάτων άκρου ποδός. Πέλματα ιδιοδεκτικότητας.»

 
   Η ανάλυση της κίνησης και ειδικότερα της βάδισης είναι εργαλείο διάγνωσης στα χέρια των ιατρών που ασχολούνται με τα μυοσκελετικά προβλήματα. Η ανάλυση και η διαγνωστική προσέγγιση της βάδισης δίνει λύσεις σε προβλήματα όχι μόνο του άκρου ποδός αλλά και του συνολικού μυοσκελετικού συστήματος θεωρουμένου ως ενιαίας μηχανικής κατασκευής.
   Η χορήγηση πελμάτων για την διόρθωση ανωμαλιών της βάδισης, είναι ένα θέμα που όλο και πιο πολύ διχάζει τις γνώμες των ειδικών. Η παραδοσιακή χορήγηση πελμάτων προϋποθέτει μια δυσμορφία του άκρου ποδός και προσπαθεί να διορθώσει την ανωμαλία στη δομή του σκελετού με στηρικτικά ένθετα πέλματα. Παρόλο που χρησιμοποιούνται περισσότερο εξελιγμένα υλικά για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα, το βασικό πρόβλημα του παθητικού στηρίγματος παραμένει: "Η λειτουργία ακολουθεί τη μορφή".

   Η εμβιομηχανική προσπαθεί να ξεφύγει από το στατικό τρόπο παρατήρησης και να λάβει υπόψη τη δυναμική της ακολουθίας της κίνησης. Η βασική αρχή όμως, ότι τα στηρικτικά μέτρα που εφαρμόζονται στον σκελετό, έχουν σκοπό να περιορίσουν τις υπερβολικές κινήσεις των οστών του άκρου ποδιού, παραμένει.

   Οι τελευταίες έρευνες του Benno Nigg και των συνεργατών του στο Calgary απέδειξαν ότι συνήθως τα πέλματα δεν επηρεάζουν σημαντικά την κινηματική του σκελετού του άκρου ποδός στη βάδιση και στον πρηνισμό (τροχάδην). Παρόλα αυτά διαπιστώνεται κάποια "επιτυχία" των πελμάτων. Τα συμβατικά πέλματα φαίνεται να αλλάζουν το ηλεκτρομυογραφικό σήμα (ανάλυση Wavelet) ορισμένων μυϊκών ομάδων, που σημαίνει ότι το μυϊκό σύστημα καταπονείται λιγότερο. Δεν παρατηρούνται όμως κινητικές αλλαγές όσον αφορά στον πρηνισμό. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα πέλματα μπορούν να μειώσουν τις ροπές που δρουν εξωτερικά και για το λόγο αυτό ξεκουράζουν τους μύες που αντισταθμίζουν τις εξωτερικές ροπές (B. Segesser, Συνεδρίαση GOTS 2003).
   Εάν ισχύει αυτή η προς το παρόν αναπόδεικτη υπόθεση, τότε τα παραδοσιακά πέλματα, βασικά ξεκουράζουν τους μύες του άκρου ποδός. Μακροπρόθεσμα όμως η λειτουργία αυτή μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, διότι οι μύες δεν γυμνάζονται και ατροφούν σταδιακά.
Η εφαρμογή αισθητικοκινητικών πελμάτων ιδιοδεκτικότητας, καθώς και πελμάτων που ενισχύουν τις προσαγωγές νευρικές ίνες ακολουθεί διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι υπερβολικές κινήσεις οφείλονται σε έλλειψη μυϊκού ελέγχου (ελλιπής εννεύρωση, μυϊκή δυσαναλογία, διαταραχές συντονισμού). Εάν το μυϊκό σύστημα διεγείρεται από συγκεκριμένα ιδιοδεκτικά ερεθίσματα, μπορεί να αντιδράσει καλύτερα σε επιβαρύνσεις και να κρατήσει τις κινήσεις σε φυσιολογικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι με τη βελτίωση του μυϊκού συστήματος αποφεύγονται υπερβολικές κινήσεις του σκελετού του άκρου ποδός.    Δημιουργούνται κατά συνέπεια καλύτερες σχέσεις εξωτερικής μόχλευσης που οδηγούν σε μικρότερες εσωτερικές ροπές και μικρότερη επιβάρυνση των μυών. Ο ενεργητικός έλεγχος της κίνησης επιφέρει τη φυσιολογική επιβάρυνση του μυϊκού συστήματος και τη βελτίωση του συντονισμού κίνησης και στάσης του ποδιού. Η εφαρμογή των ερεθιστικών αισθητικοκινητικών πελμάτων στηρίζεται στην άποψη ότι "Η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία".
   Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων  στην σύνθεση και εφαρμογή αισθητικοκινητικών πελμάτων, έτσι ώστε μετά το πέρας του σεμιναρίου να είναι σε θέση να χορηγούν στους ασθενείς τους μέσα από το ιατρείο τους πέλματα ιδιοδεκτικότητας. Ο γιατρός με τον τρόπο αυτό θα έχει άμεση εποπτεία της παρέμβασης που θα προτείνει. Για τον λόγο αυτό, στο δεύτερο μέρος του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας προκειμένου να συνθέσουν πέλματα ιδιοδεκτικότητας σε διάφορα προφίλ ασθενών.

 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 35 άτομα
Κόστος συμμετοχής: 
Για ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της Ε.Ε.Φ.ΙΑπ: €50,00
Για ταμειακά μη τακτοποιημένα μέλη: €120,00 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή έως 
28 Σεπτεμβρίου 2014, πατώντας εδώ