Εκτύπωση 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 

Το έκτακτο ΔΣ της ΕΕΦΙΑπ της 25ης Φεβρουαρίου 2017, σε πλήρη απαρτία, αποφάσισε ομόφωνα κατόπιν σχετικής εισήγησης του προέδρου Ν. Ρούσσου να συγκαλέσει ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τη Δευτέρα  13/03/17 και ώρα 08.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας Καυκάσου 8 Αθήνα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν «Ασκληπιείο Βούλας» την Κυριακή 19/03/2017 και ώρα 10.00 π.μ. με θέμα: «Αλλαγές των καταστατικών των ιατρικών εταιρειών κορμού και του τρόπου χορήγησης των ιατρικών ειδικοτήτων» ημερήσια διάταξη «Ενημέρωση των μελών επί των τελευταίων εξελίξεων».

Θεωρούμε επιβεβλημένη την παρουσία όλων σε αυτήν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση,
Νικόλαος Ρούσσος
Πρόεδρος ΕΕΦΙΑπ.