Εκτύπωση 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Πανελλήνιου συνεδρίου της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ και του 1ου συνεδρίου του τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών του Νωτιαίου Μυελού της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ, έχοντας ως κύριο μέλημά της την, όπως κάθε χρόνο, άρτια διοργάνωση του συνεδρίου, αποφάσισε την αναβολή του και τη μετάθεσή σε νέες ημερομηνίες, 26-28 και 29 Φεβρουαρίου 2016. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου παραμένει ο ίδιος.

Σημαντικές ημερομηνίες:
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 15 Οκτωβρίου 2015.
Νέα καταληκτική ημερομηνία μειωμένης εγγραφής: 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ευελπιστούμε να σας έχουμε δίπλα μας όπως και κάθε χρόνο. Η συμβολή σας είναι εξαιρετικά σημαντική στην επιτυχία του επιστημονικού προγράμματος του συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Νικόλαος Ρούσσος                              Χριστίνα – Αναστασία Ραπίδη
Πρόεδρος Ε.Ε.Φ.Ι.Απ                          Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής