Εκτύπωση 

Γυναίκα με κινητική Αναπηρία - Ιδιαίτερες πτυχές της δυσλειτουργίας του Ουρογενετικού Συστήματος. Μύθοι και Πραγματικότητα

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Αμφιθέατρο Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ:

Α΄ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Γ.Ν.Α. “ΚΑΤ”, ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Πρόγραμμα