Εκτύπωση 

Η Ευρωπαϊκή εταιρεία ΦΙΑπ, της οποίας πρόεδρος είναι η κ. Ξανθή Μιχαήλ, διοργανώνει το 19ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο στην Μασσαλία (Γαλλία) από 26-31 Μαΐου 2014

Ιστοσελίδα συνεδρίου:  http://www.esprm2014.com 

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Εταιρείας ΦΙΑπ: http://www.esprm.net 

συνέδρια   εκπαίδευση