Εκτύπωση 

"Geht nicht gibt΄s nicht"
Ετήσια Συνάντηση της Γερμανικής Ιατρικής Εταιρείας  Παραπληγίας ( DMGP ), - 4 Ιούνιου 2014, στο Kloster Banz, Γερμανία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο ακόλουθο URL:
\http://www.dmgp-kongress.de.